Word supporter

Iedereen kan supporter worden van de HOSV Friends Club: bedrijven, particulieren, instellingen, iedereen is welkom! mail@hosvfriends.nl

Ook meedoen?

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden om mee te kunnen doen met onze helden? Neem dan contact met ons op: mail@hosvfriends.nl

Weetje

HOSV Friends G-voetbal bestaat al 25 jaar met drie G-teams: senioren G1, senioren G2 en junioren JG1. 23 vrijwilligers en 84 supporters.

Lidmaatschap

 
Lidmaatschap, wachtlijst, contributie, bardienst en supporters
 
Lidmaatschap
Voor het aan- en afmelden van leden kunt u contact opnemen: mail@hosvfriends.nl
 
  • Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak om een proeftraining 
  • Nieuwe spelers komen 4 weken (gratis) op proef 
  • Na 4 weken maken we opnieuw een afspraak voor de inschrijving
  • Pas als de speler is ingeschreven, krijgt hij/zij de kleding en sporttas in bruikleen
 
Mutaties in de contactgegevens kunnen gemaild worden naar ons secretariaat: mail@hosvfriends.nl 
 
Zodra een speler bij de HOSV Friends gaat spelen, wordt een proefperiode afgesproken waarbinnen beide partijen na overleg kunnen besluiten het lidmaatschap te aanvaarden of te beëindigen.
Indien spelers frequent zonder afbericht niet bij trainingen/ wedstrijden aanwezig zijn, kan de coördinator in overleg met de begeleiding besluiten hem op de wachtlijst te plaatsen en daarmee een andere speler de gelegenheid bieden die open gevallen plek op te vullen.
 
Contributie
De contributie voor jeugdleden (t/m 18 jaar) en die voor spelers van het seniorenteam (vanaf 18 jaar) wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen bepaald.

HOSV Friends Supporters
Iedereen kan supporter worden van de HOSV Friends Club: bedrijven, particulieren, instellingen, iedereen is welkom! Men kan de club op diverse manieren steunen. Zowel door gerichte subsidie/ sponsoring, als door een jaarlijkse bijdrage middels het lidmaatschap van de HOSV Friends Club. Dit lidmaatschap bedraagt minimaal 15,- euro per jaar. Hieruit worden bijvoorbeeld sportartikelen gekocht, maar ook onkosten van betaald die bijvoorbeeld worden gemaakt door spelers, begeleiding of vrijwilligers.

Aanmelden kan via mail@hosvfriends.nl

Kantinedienst
Voetbalvereniging HOSV Friends heeft als regel dat ouders van spelers op de zaterdag een bardienst draaien. Vanzelfsprekend worden zij ingedeeld op het moment dat de Friends trainen/spelen. Het kan echter wel zo zijn dat de dienst iets langer duurt dan de training/wedstrijd zelf.

 

 

Doelstelling

Eén van de doelstellingen van voetbalvereniging HOSV is dat iedereen bij de vereniging terecht kan. Met de introductie van het voetbal voor mensen met een beperking is in 1992 die doelstelling werkelijkheid geworden. Onder deze categorie worden jongens, meisjes en volwassenen verstaan die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet met de valide spelers mee kunnen spelen.

Copyright © HOSV Friends